Soms lijkt het alsof kinderen een zorgeloos leventje leiden, maar dat is helaas niet altijd het geval. Veel kinderen kampen met verdriet of moeilijkheden omwille van bepaalde gebeurtenissen in hun leven. In dat geval kan het helpen als ze bij iemand terecht kunnen met hun zorgen, als ze een neutrale plek hebben waar ze hun gevoelens kunnen delen. Dan gaan we samen op een speelse manier met die gevoelens aan de slag: tekenen, schrijven, knutselen, spelen… Ook de praktijkknuffels zitten al klaar om hen te troosten!

 

Aangezien de ouders een belangrijke rol spelen in het leven van hun kinderen, worden ook zij (en indien nodig het hele gezin) nauw betrokken bij de therapie. Soms zijn kinderen zelfs beter geholpen als hun ouders worden begeleid, zodat zij de omgeving zo goed mogelijk op de noden van hun kind kunnen afstemmen. Een individuele hulpvraag voor het kind wordt dus altijd verbreed naar de gezinscontext.

Meestal start ik met een gesprek met de ouders (indien mogelijk samen met het kind) om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Van daaruit doe ik enkele sessies met het kind, waarbij we al tekenend, schrijvend en spelend de beleving en gevoelens van het kind verkennen. Eens ik een duidelijker zicht heb op hoe het kind de situatie beleeft, spreek ik met het kind af wat er teruggekoppeld mag worden naar mama en/of papa. Dan ga ik meestal verder aan de slag met de ouders, en gaan we samen op zoek naar hoe ze met de situatie kunnen omgaan, zodat hun kind zich beter kan voelen.

In scheidingssituaties is het belangrijk dat beide ouders akkoord gaan met de begeleiding en bereid zijn om op gesprek te komen.

 

Hieronder vind je enkele voorbeelden van problematieken waar ik rond werk:

  • moeilijkheden met echtscheiding ouders (zie hier)

  • moeilijkheden in de ouder-kindrelatie

  • moeilijkheden in de opvoeding

  • rouw en verlies

  • emotionele moeilijkheden

  • gedragsproblemen

Rampelberg 29

1730 Asse

0499 27 84 01

kim.de.ridder@hotmail.be