Mutualiteiten

Hieronder vind je een overzicht van de terugbetaling door de verschillende mutualiteiten. Als je op de naam van jouw mutualiteit klikt, kom je op hun website terecht en vind je meer info over de terugbetaling. Indien er nog onduidelijkheden zijn kan je best contact opnemen met de mutualiteit waarbij je aangesloten bent.

Wanneer je 18+ bent maar nog recht hebt op kinderbijslag (bv. als je nog studeert), val je voor de meeste mutualiteiten nog onder de categorie 'jongeren' en heb je dus soms recht op een hogere tegemoetkoming.

Overheid

Er is ook een regeling waarbij de overheid tegemoetkomt in eerstelijnspsychologische zorg (ELP). Dit is bedoeld voor volwassenen met milde tot matige psychische klachten op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik, die voldoende geholpen kunnen worden binnen enkele sessies. Het aantal sessies is beperkt tot 4 sessies, verlengbaar met nog 4 sessies. Je betaalt €11,20 per sessie (of €4 indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming). Dit kan enkel op dokters-voorschrift (huisarts/psychiater). 

 

Ik ben niet aangesloten bij deze regeling omdat ik - net als de meerderheid van de psychologen - niet achter de beperkende voorwaarden van deze regelgeving sta, en mijn werkwijze hier niet bij aansluit. Hier kan je op zoek naar een psycholoog die hier wel bij aangesloten is. Let wel: niet iedere patiënt komt in aanmerking voor deze terugbetalingsvorm. Je kan dit eventueel met je huisarts bespreken.

© 2020 Kim De Ridder | Privacyverklaring