Mutualiteiten

Hieronder vind je een overzicht van de terugbetaling door de verschillende mutualiteiten. Als je op de naam van jouw mutualiteit klikt, kom je op hun website terecht en vind je meer info over de terugbetaling. Indien er nog onduidelijkheden zijn kan je best contact opnemen met de mutualiteit waarbij je aangesloten bent.

Wanneer je 18+ bent maar nog recht hebt op kinderbijslag (bv. als je nog studeert), val je voor de meeste mutualiteiten nog onder de categorie 'jongeren' en heb je dus soms recht op een hogere tegemoetkoming.

Overheid

Er is sinds 2021 ook een regeling waarbij psychologen zich kunnen conventioneren. Dan betaal je als cliënt slechts €11/sessie (beperkt tot een maximum aantal sessies). 

Ik ben momenteel (nog) niet aangesloten bij deze regeling aangezien de voorwaarden nog onduidelijk zijn.