Een (echt)scheiding doormaken is niet eenvoudig, niet als koppel, niet als ouders en ook niet als kind. Er komen veel moeilijke, vaak gemengde of zelfs tegenstrijdige gevoelens bij kijken.

 

Als ex-partner is het soms niet makkelijk om de ander los te laten, om moeilijke herinneringen te verwerken, om er plots alleen voor te staan... 

 

Als kind is het niet makkelijk om steeds heen en weer te moeten verhuizen of één van beide ouders niet meer of plots veel minder te zien, om je verjaardag en andere belangrijke momenten slechts met één van beide ouders te kunnen doorbrengen, om je beide ouders graag te blijven zien terwijl zij vaak ruzie met elkaar maken, om boodschapper te moeten spelen omdat zij niet meer met elkaar praten…

 

Ook als ouder is het niet eenvoudig om samen met je ex-partner goed voor jullie kind te blijven zorgen ondanks alle moeilijkheden die bij een scheiding komen kijken, om samen afspraken te maken en jullie kind op de eerste plaats te blijven zetten ondanks je kwaadheid en je verdriet, om je kind telkens weer te moeten missen, om je kind toe te vertrouwen aan iemand die jou misschien veel pijn gedaan heeft, maar wel de ouder van je kind blijft...

 

Bovendien worden er vaak nieuw samengestelde gezinnen gevormd en ook dat is niet eenvoudig, zowel voor jou als (stief)ouder als voor de kinderen. Je aanpassen aan nieuwe mensen in je gezin, nieuwe relaties opbouwen, nieuwe rollen en taken opnemen binnen het gezin, je ouders/kinderen moeten delen met nieuwe gezinsleden,…

 

Maar we kunnen er samen over praten zodat je je verdriet en/of kwaadheid kwijt kan en er samen aan werken zodat het allemaal weer wat vlotter verloopt.

 

Hieronder vind je enkele voorbeelden van problematieken waar ik rond werk:

  • moeilijkheden met de verwerking van de scheiding

  • communicatiemoeilijkheden tussen de ouders, kinderen, stiefouders,…

  • moeilijkheden in nieuw samengestelde gezinnen

Ik deed tijdens mijn stage veel ervaring op met het begeleiden van gezinnen in (vecht)scheidingen en deed voor mijn Masterproef ook een onderzoek naar de beleving van kinderen in een co-ouderschaps-situatie. Later werkte ik een tijd in de Bezoekruimte van het CAW met zware vechtscheidingssituaties.

Bovendien ben ik als kind van gescheiden ouders zelf ervaringsdeskundige en kan ik me goed in deze situaties inleven.

Rampelberg 29

1730 Asse

0499 27 84 01

kim.de.ridder@hotmail.be