De stap naar een psycholoog zetten is voor veel mensen niet eenvoudig.

Vaak is het een sprong in het onbekende en weten ze niet goed wat ze kunnen verwachten.

Bovendien werkt elke psycholoog of therapeut op zijn of haar eigen manier. 

Daarom beschrijf ik hieronder mijn werkwijze.

Zo krijg je toch al een beetje een idee van wat je kan verwachten.

Aanmelding

Als je vraag hebt naar psychologische begeleiding of therapie, kan je mij contacteren voor een eerste afspraak. Dit kan telefonisch, via mail of via het contactformulier. Als je mailt, laat dan best ook meteen weten wanneer jij je kan vrijmaken om op gesprek te komen. Het is ook handig als je kort je klachten of problemen en hulpvraag kan schetsen, zodat ik al een eerste inschatting kan maken of ik je eventueel verder zou kunnen helpen. Je kan met heel diverse problemen bij mij terecht, maar in sommige gevallen verwijs ik mensen toch door naar andere vormen van hulpverlening.

Kennismakingsgesprek

Na de aanmelding volgt een eerste, oriënterend gesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek nodig ik je uit om wat meer over jezelf en je hulpvraag te vertellen, zodat ik een breder zicht krijg op de reden waarom je contact met mij gezocht hebt. We verkennen samen jouw huidige situatie, belangrijke zaken uit jouw verleden, en wat jouw klacht of hulpvraag is. Ik zal ook peilen naar jouw verwachtingen van de therapie, zodat ik me daar zo veel als mogelijk op kan afstemmen.

Daarnaast overloop ik met jou nog enkele praktische zaken. Als je zelf nog met bepaalde vragen zit kan je die zeker en vast ook stellen. Bovendien kan je tijdens dit eerste gesprek ervaren of je een goed gevoel hebt bij mij. Zo'n eerste gesprek is voor veel mensen wat onwennig of zelfs eng, maar ik doe m'n best om je zoveel mogelijk op je gemak te stellen. Aan het einde van het gesprek zullen we samen bespreken of we al dan niet met de therapie van start gaan. Indien nodig mag je hier nadien gerust ook nog even over nadenken. Zo'n eerste gesprek is uiteraard vrijblijvend en het is belangrijk dat je er zelf een goed gevoel bij hebt als je de keuze maakt om met de therapie te starten.

Duur en frequentie

Als we beslissen om samen verder te gaan, zullen er nog een aantal gesprekken of sessies volgen. Het is zeer moeilijk op voorhand te zeggen hoeveel gesprekken nodig zullen zijn, aangezien dat erg verschillend kan zijn van situatie tot situatie en van persoon tot persoon. Vaak zijn er toch zeker een 10- tot 20-tal sessies nodig, soms blijven mensen zelfs enkele jaren komen. Patronen die diepgeworteld zijn vragen soms veel tijd om te doorbreken. Natuurlijk ben je altijd vrij om zelf te beslissen wanneer je de therapie wil stopzetten. Jij kan zelf het beste aanvoelen wanneer het voor jou voldoende is geweest. 

 

Ook de frequentie van de therapie zullen we samen bespreken. Ik geef zelf de voorkeur aan tweewekelijkse (of indien nodig wekelijkse) sessies, zeker in de beginfase, omdat de klacht dan meestal nog sterk aanwezig is en omdat het wat tijd vraagt om elkaar te leren kennen en op elkaar afgestemd te geraken. Nadien kunnen we de frequentie eventueel afbouwen. Wanneer tweewekelijkse afspraken voor jou niet haalbaar zijn, zoeken we een andere manier. 

Hoe werkt therapie?

Wanneer mensen in therapie komen, is dat vaak omdat ze het gevoel hebben dat ze vastzitten op bepaalde domeinen in hun leven, of met bepaalde levensvragen of thema's worstelen. Mensen zitten erg complex in elkaar en therapie gaat dan ook vaak over thema's of levensvragen waar helaas geen pasklaar antwoord op bestaat. Tijdens de therapiesessies gaan we samen op zoek naar de reden waarom je ergens in vast geraakt bent en naar mogelijke uitwegen.

We maken tijd en ruimte om te ervaren wat er is (jouw gedachten, gevoelens, gedragingen,...) en zoomen daar op in. Ik doe mijn best om jou zo goed mogelijk te begrijpen, soms door heel aandachtig te luisteren, soms door je misschien even te onderbreken en vragen te stellen. Het gevoel hebben echt gehoord en gezien te worden is van niet te onderschatten waarde en is vaak op zich al helpend. Op die manier kan je jezelf beter leren aanvaarden, hoef je het niet langer alleen te dragen, word je erkend in je pijn of verdriet. In de haastige maatschappij van vandaag is daar helaas vaak nog weinig ruimte voor.

​Door tijdens de therapie tijd en ruimte te maken voor je gevoelens, gedachten en gedragingen, word je je er meestal ook meer bewust van in het dagelijks leven. Je echt bewust zijn van iets, is een belangrijke stap. Je beseft dat je opnieuw in automatische patronen vervalt, waardoor je bewuster de keuze kan maken om het anders te proberen. Van daaruit kan groei en verandering ontstaan. 

Bovendien ben ik een buitenstaander die vanop afstand mee kan kijken naar jouw leven. Ik vel geen oordeel, zeg je niet wat je wel of niet moet doen, ik kijk en zoek met jou mee. Maar doordat ik vanuit mijn perspectief vanop een afstand kan kijken, zie ik soms andere dingen dan jij zelf of jouw directe omgeving. Wanneer ik iets opmerk dat jij misschien zelf nog niet gemerkt hebt, koppel ik dat naar jou terug en toets ik bij jou af hoe jij daar naar kijkt. Op die manier leer je jezelf en je omgeving beter kennen. Bovendien kan je tot nieuwe inzichten komen en dingen vanuit een ander perspectief gaan zien, waardoor dingen soms makkelijker worden en je meer mogelijkheden gaat ervaren.

 

Vaak hebben problemen te maken met bepaalde patronen die steeds terugkeren. Ook die kan ik vanop afstand mee helpen opsporen. Vaak komen deze patronen ook tot uiting in het contact met mij. Ook dan kan ik dat op een respectvolle manier naar jou terugkoppelen, zodat je er misschien wat mee kan doen.

 

Therapie is een zoektocht, een proces dat moeilijk duidelijk af te bakenen is en dat meestal met vallen en opstaan gaat. Vaak is het ook een proces van relatief lange duur. Ik werk voornamelijk via gesprekstherapie, maar soms probeer ik ook wat meer creatieve of lichaamsgerichte technieken uit, als je daar zelf voor open staat. Ik vind het erg belangrijk dat jij jezelf goed voelt bij onze manier van samenwerken, anders heeft het weinig zin. Ik werk steeds op maat en tracht me zoveel mogelijk aan jouw noden aan te passen. 

Ik sta ook zeker open voor jouw feedback. Wat voor de één werkt, werkt niet voor de ander. Wanneer jij het gevoel hebt dat iets voor jou niet werkt, of dat je iets mist tijdens onze gesprekken, mag je dat gerust aangeven. We proberen samen te zoeken naar een manier die voor ons beiden goed voelt.

 

Uiteindelijk ben jij diegene die de stappen zal moeten zetten, maar ik beloof je dat ik mijn uiterste best zal doen om je zo goed als ik kan te begeleiden in jouw proces.

Onderstaande filmpjes en quotes verduidelijken mijn visie en werkwijze. (Je kan ondertiteling aanzetten via het tandwieltje rechtsonder de video.)

"Je kunt emoties niet loslaten,
je kunt ze alleen toelaten.
Elke emotie die je toelaat, 
laat jou los."

 

Rampelberg 29

1730 Asse

0499 27 84 01

kim.de.ridder@hotmail.be