De stap naar een psycholoog zetten is voor veel mensen niet eenvoudig. Vaak is het een sprong in het onbekende en weet je niet goed wat je kan verwachten. Bovendien werkt elke psycholoog of therapeut op zijn of haar eigen manier. Daarom beschrijf ik hieronder mijn werkwijze. Zo krijg je toch al een beetje een idee van wat je kan verwachten.

Als je vraag hebt naar psychologische begeleiding of therapie, kan je mij contacteren voor een eerste afspraak. Dit kan telefonisch, via mail of via het contactformulier. Als je mailt, laat dan best ook meteen weten wanneer jij je kan vrijmaken om op gesprek te komen. Het is ook handig als je kort je klachten of problemen en hulpvraag kan schetsen, zodat ik al een eerste inschatting kan maken of ik je eventueel verder zou kunnen helpen. Je kan met heel diverse problemen bij mij terecht, maar in sommige gevallen verwijs ik mensen toch door naar andere vormen van hulpverlening.

Aanmelding

spiegel

“De essentie van de psychologie is het niet-weten: mensen spiegels aanbieden om over zichzelf en hun relaties te reflecteren.” 

Landschap met dieren

Kennismakingsgesprek

We starten met een eerste, oriënterend gesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek nodig ik je uit om wat meer over jezelf en je hulpvraag te vertellen, zodat ik zicht krijg op de reden waarom je contact met mij gezocht hebt. Ik zal ook peilen naar jouw verwachtingen van de therapie, zodat ik me daar zo veel als mogelijk op kan afstemmen. Daarnaast overloop ik met jou nog enkele praktische zaken. Als je zelf nog met bepaalde vragen zit kan je die zeker en vast ook stellen. Bovendien kan je tijdens dit eerste gesprek ervaren of je een goed gevoel hebt bij mij. Zo'n eerste gesprek is voor veel mensen wat onwennig of zelfs eng, maar ik doe m'n best om je zoveel mogelijk op je gemak te stellen. Aan het einde van het gesprek zullen we samen bespreken of we al dan niet met de therapie van start gaan. Indien nodig mag je hier nadien gerust ook nog even over nadenken. Zo'n eerste gesprek is uiteraard vrijblijvend en het is belangrijk dat je er zelf een goed gevoel bij hebt als je de keuze maakt om met de therapie te starten.

Duur en frequentie

Als we beslissen om samen verder te gaan, zullen er nog een aantal gesprekken of sessies volgen. Het is niet mogelijk om op voorhand te zeggen hoeveel gesprekken nodig zullen zijn, aangezien dat erg verschillend kan zijn van situatie tot situatie en van persoon tot persoon. Therapie is meestal een traag proces, verandering vraagt tijd. Vaak zijn er toch zeker een twintigtal sessies nodig, regelmatig blijven mensen zelfs enkele jaren komen. Patronen die diepgeworteld zijn vragen meestal veel tijd om te doorbreken, emoties die diep opgeborgen zitten laten zich niet gemakkelijk zien en hebben tijd nodig om verwerkt te worden. Natuurlijk ben je altijd vrij om zelf te beslissen wanneer je de therapie wil stopzetten. Jij kan zelf aanvoelen wanneer het voor jou voldoende is geweest. 

 

Ook de frequentie van de therapie zullen we samen bespreken. Ik geef zelf de voorkeur aan wekelijkse of tweewekelijkse sessies, zeker in de beginfase, omdat de klachten dan meestal nog sterk aanwezig zijn en omdat het wat tijd vraagt om elkaar te leren kennen en op elkaar afgestemd te geraken. Nadien kunnen we de frequentie eventueel afbouwen. Wanneer (twee)wekelijkse afspraken voor jou niet haalbaar zijn, zoeken we een andere manier die werkbaar is. 

Zwart Water

"Depressie, angst en paniek zijn geen tekenen van zwakte.

Het zijn tekenen van te lang sterk geweest te zijn."

Zwart-wit landschap

Hoe werkt therapie?

Mensen komen vaak in therapie omdat ze het gevoel hebben dat ze vastzitten op bepaalde domeinen in hun leven, of met bepaalde levensvragen of thema's worstelen. Mensen zitten complex in elkaar en therapie gaat dan ook vaak over thema's of levensvragen waar helaas geen pasklaar antwoord op bestaat. 

 

Tijdens de therapiesessies maken we tijd en ruimte om stil te staan bij wat er in jou omgaat (jouw gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen,…) en gaan we dit samen verkennen. Ik doe mijn best om jou zo goed mogelijk te begrijpen: soms door heel aandachtig te luisteren, soms door je te onderbreken en vragen te stellen of je een (figuurlijke) spiegel voor te houden. Het gevoel hebben echt gehoord en gezien te worden is een essentiële menselijke behoefte en is vaak op zich al helpend. Aanvaard worden door een ander helpt om jezelf meer te aanvaarden. Iemand die erkenning en bestaansrecht geeft aan jouw emoties, zorgt ervoor dat je zelf je emoties ook makkelijker kan erkennen en toelaten. Je emoties kunnen ervaren is heel belangrijk, omdat die je richting geven, je vertellen wat je wel en niet wil of nodig hebt in je leven. 

Door therapie ontstaat ook meer bewustwording. Je leert jezelf beter kennen, je word je meer bewust van wat je denkt, voelt en doet. Wanneer je je bewust bent van hoe je met iets omgaat, kan je ook bewuster kiezen om het anders te proberen. Helaas vraagt dat vaak heel wat tijd, want diepgewortelde automatische patronen laten zich niet zo snel ombuigen.

 

Daarom gaan we ook kijken naar de oorsprong van jouw patronen. Vaak ontwikkelen mensen bepaalde beschermingsmechanismen en ‘manieren van doen’ door de levensgebeurtenissen die ze meemaken. Het kan helpen om te begrijpen van waar bepaalde patronen komen, waarom ze zo gegroeid zijn. Daarmee ontschuldigen we onszelf ook, waardoor we wat milder en liever voor onszelf kunnen zijn. En pas wanneer we onszelf meer beginnen te accepteren om wie we zijn, kunnen we veranderen.

bloemen.jpg

"Je kunt emoties niet loslaten,

je kunt ze alleen toelaten.

Elke emotie die je toelaat, 

laat jou los."

mensen die

Bovendien ben ik een ‘buitenstaander’ die vanop afstand mee kan kijken naar jouw leven. Ik vel geen oordeel, zeg je niet wat je wel of niet moet doen. Ik sta aan de zijlijn en zoek met jou mee. Doordat ik vanuit mijn perspectief vanop een afstand kan kijken, zie ik soms andere dingen dan jij zelf of de mensen in jouw naaste omgeving. Wanneer ik iets opmerk dat jij misschien zelf nog niet gemerkt hebt, koppel ik dat naar jou terug en onderzoeken we hoe jij daar zelf naar kijkt.  Zo kom je misschien tot nieuwe inzichten en zou je dingen vanuit een ander perspectief kunnen gaan zien.

 

Soms wordt het spannend in therapie. Dat kan zijn omdat (onderdrukte) gevoelens naar boven komen. Dat kan ook zijn omdat er dingen gebeuren in de (therapeutische) relatie tussen jou en mij. We praten over dingen die in jouw leven gebeuren, maar ik verplaats soms ook de aandacht naar wat er tijdens de therapiesessie gebeurt, binnenin jou alsook tussen jou en mij. Hoe voelt het om hierover te vertellen? Wat roept wat ik zeg of doe bij jou op? En ook: wat roept wat jij zegt of doet bij mij op? Vaak komen interactionele patronen (manieren waarop je je verhoudt tot andere mensen) ook tot uiting in het contact met mij. Daar kan ik je dan feedback over geven, zodat je jezelf weer beter leert kennen.

Therapie is een zoektocht, een proces dat heel individueel verschillend en dus onvoorspelbaar is. Het verloopt meestal met vallen en opstaan. Vaak is het ook een proces van lange duur (maanden, jaren). Natuurlijk ben je vrij om te stoppen of pauzeren wanneer jij daar nood aan hebt. Ik werk voornamelijk via gesprekstherapie, maar soms probeer ik ook eens wat meer creatieve of lichaamsgerichte technieken uit, als je daar zelf voor open staat. Ik vind het erg belangrijk dat jij je goed voelt bij onze manier van samenwerken, anders heeft het weinig zin. Ik werk steeds op maat en tracht me zoveel mogelijk aan jouw noden aan te passen. Daarom evalueren we ook regelmatig hoe je de therapie ervaart, en kunnen we eventueel bijsturen waar nodig. We proberen samen te zoeken naar een manier die voor ons beiden goed voelt.

Kijk ook even op de Media-pagina voor illustraties van mijn visie en werkwijze in video's, teksten,...

Rock Formations

"Gevoelens van zelfwaarde kunnen enkel bloeien in een atmosfeer

waar individuele verschillen

geapprecieerd worden, fouten getolereerd worden, communicatie open is en regels flexibel zijn."